Wednesday, March 21, 2012

Die Landskap Is ‘n Lemoen


Die landskap is ‘n lemoen.

Stadig-ontwakend lê dit in die oranje-geel môrestond en wag dat die dag moet breek. Op die horison wei swart Angus beeste soos geeste in die halfverligte oggend en smul aan die vars, doubedekte eerste lentegras terwyl voëls van allerhande vere die dag begroet en my ore bestreel met ‘n kakofonie van vrolike opgewekte gesang.

Dis dae soos dié wat dit moeilik is om die plaas te verlaat vir die beton wereld van afsprake, rekenaars, vergaderings en ander mense se moet-gedoen-word dinge.

Dis dae soos dié waar die rustige genot van oggendkoffie op die agterstoep en ‘n gestap deur die veld meer van pas sou gewees het om die dag te begroet.

Dis dae soos dié wat my laat wens dis elke dag Saterdag.

Friday, March 16, 2012

In The Gallery


Some people have got to paint and draw
Harry had to work in clay and stone
Like the waves coming to the shore
It was in his blood and in his bones
Ignored by all the trendy boys in London and in Leeds
He might as well have been making toys or strings of beads
He could not be in the gallery

Extract from “In The Gallery” by Dire Straits, lyrics by Mark Knopfler

Autumn under an umbrella

Torii in the rain

Sake barrels and yellow umbrella

Ready for lift off

The fire department

Peachy

Swish Swish Shoes